تشک طبی

تشک طبی مان‌طور که در شکل روبرو مشاهده می‌فرمایید تشک طبی یک تشک بدون فنر است و با استفاده از اسفنج‌ها و فوم‌های مختلف ساخته می‌شوند این تشک‌ها سفت‌تر از سایر تشک‌های فنری و… می‌باشند و بیشتر برای افرادی که توصیه پزشکی دارند مناسب است. برای شناخت هرچه بیشتر تشک‌های طبی باید بیان کنیم که شاخص‌ترین خصوصیت […]