تشک فنر منفصل

تشک فنر منفصل یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین فناوری‌هایی که در صنعت ساخت تشک واردشده است حذف فنرهای به هم متصل و بانل است. که با استفاده از این فناوری فنرهای پاکتی از هم مستقل جایگزین بسیار بهتری در تشک‌های فنردار اطلاق می‌گردند. در حقیقت فنرهای کوچکی که در سطح تشک به هم متصل می‌شدند […]