تشک نرم بهتر است یا تشک سفت؟

تشک نرم بهتر است یا تشک سفت؟ امروزه کمر درد درد شایعی بین مردم می باشد و افراد کمی وجود دارند که این درد را تجربه نکرده باشند. تحقیقات نشان می دهد که 80 درصد ساکنین دنیای صنعتی امروز، دوره ای از عمرشان که معمولا سنی بین 35 تا 55 سالگی بوده است را با درد کمر […]